Kullanıcı Kişisel Verileri Hakkındaki Gizlilik Politikası

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2018
Tadilat tarihi: 12 Haziran 2021

 

 1. Terimler ve Tanımlar

İşbu Online Gizlilik Politikası (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır) Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca tescil edilen resmi adresi 1. Spasonalivkovskiy Pereulok No. 19-14 119049 Moskova/Rusya olan Birinci Proje Ltd. (OOO “Pervıy Proyekt”) Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, kullandığımız, açıkladığımız ve yönettiğimiz ve kişisel verilerinizi topladığımız ve işlediğimiz zaman ne haklara sahip olduğunuzu anlamanız için hazırlanan bir belgedir. Aşağıdaki metinde Şirketimiz hakkında “Biz” ve “Bizim”, kullanıcılarımız hakkında ise “Siz” ve “Sizin” kelimeleri kullanılacaktır.

İşbu Politika kapsamında “Uygulama” terimi tarafımızdan geliştirilen ve yazılım kullanıcısı için belli bir fonksyonu gerçekleştiren bir yazılım anlamına gelmektedir.

İşbu Politika kapsamında “Ürünler” terimi tarafımızdan geliştirilen Oyunlar ve Uygulamalar veya geliştirdiğimiz/sunduğumuz diğer dijital ürünler anlamına gelmektedir.

İşbu Politika kapsamında “Oyun” terimi tarafımızdan geliştirilen Uygulama da dahil olmak üzere bir Oyun anlamına gelmektedir.

İşbu Politika kapsamında “Kullanıcılar” terimi herhangi bir şekilde Uygalama ve/veya Oyun kullanan veya Hizmet/Ürünlerimizden faydalanan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

İşbu Politika’da “Hizmet” terimi geliştirdiğimiz ve doğrudan kontrol ettiğimiz Oyun, Uygulama, diğer dijital ürünler ve özellikleri hakkında kullanılmaktadır.

İşbu Politika kapsamında “Kişisel Bilgiler/Kişisel Veriler” terimi iç kaynaklarımızı desteklemek amacı ile toplanan kesin Kullanıcıyı identifike edemeyen ve işbu Politika’nın 3. Maddesinde belirlenen bilgiler anlamına gelmektedir.

İşbu Politika kapsamında «GameID» terimi belli bir Oyunda her Kullanıcıya otomatik olarak verilen harf ve rakamlar içeren özel kod (identifikatör) anlamına gelmektedir.

 

 1. Genel Şartlar

Topladığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilerinizin gizliliğini korumaya çalışırız. Veri işletimi sırasında kesinlikle mevcut mevzuata uygun olarak ve sadece bu tür veri toplama ve işleme için izin veren hukuksal temelde her türlü gerekli tedbir alacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Mobil cihazlarında, personel bilgisayarlarda ve web sitesi dahil olmak üzere her türlü diğer platformlarda kullanım için ulaşılan tüm Ürünlerimiz Kişisel Verilerinizin toplanma, işlenme ve korunma aşısından işbu Politika kapsamına girmektedir. Böylece Ürünümüz ve/veya Hizmetimizin herhangi birinden faydalanırken işbu Politika’yı kabul etmiş olursunuz.

İşbu Politika çerçevesinde bilgilerinizi toplamamız ve işlememizi istemiyorsanız malessef Ürünlerimiz ve Hizmetlerimizden faydalanamazsınız.

Aynı zaman işbu Politika’nın hükümlerini kabul etmiyorsanız Ürünlerimiz ve/veya Uygularımızdan vazgeçmek ve Uygulama ve/veya Oyunu tüm cihazlarınızdan silmek zorundasınız.

Kişisel Verilerinizi topladığımız ve bu verilerin toplama ve kullanma amaçları ve yöntemlerini bilirlediğimiz zaman AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve diğer her türlü Avrupa mevzuatı hükümlerini yerine getirmek amacı ile “Veri Kontrolcüsü” görevini yapmaktayız. Bununla birlikte 1998 İnternette Çocuk Gizliliği Koruma Kuralları (COPPA) uyarınca “Veri Operatörü” olabilmekteyiz.

Kişisel Verileriniz GDPR 28. Maddesi gereğince adımıza (talimatlarımıza göre) Bizim için kişisel verilerini işleyen şahıslar olan Kişisel Veri İşletmecisi tarafından işlenmektedir. Kişisel Veri İşletmecileri/Kişisel Verilerinizi işleyen kişiler işbu Politika’nın 6. Maddesinde belirtilmektedir.

İşbu Politika’da öngörülen topladığımız Kişisel Verileriniz tespit edilemeyen Kişisel Veriler olmakla birlikte kimliğinizin tespit edilmesine imkan vermeyen bilgi özelliğini taşımaktadır.

Kişisel Verileriniz hakkında aşağıdaki hükümler ve uygulamaları yerine getirmekteyiz:

 1. 27 Temmuz 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 152-FZ sayılı Rusya Federasyonu “Kişisel Veriler Hakkında” Federal Kanunu;
 2. Rusya Federasyonu İrtibat ve Kitlesel Haberleşme Bakanlığı, İrtibat, Bileşim Teknoloji ve İletişim ve Kitlesel Haberleşme Gözetim Federal Servisi 274 sayılı ve 15 Mart 2013 tarihli Kişisel Veri Otomatik İşlenmesinde Gerçek Kişi Koruma Hk. Avrupa Konseyi Sözleşmesine Taraf Olmayan ve Kişisel Verilerin Ait Oldukları Kişilerin Gerekli Korunmasını Sağlayan Ülkeler Listesi Onay Direktifi;
 3. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Strazburg Sözleşmesi (28 Ocak 1981);

Aynı zaman aşağıdaki yerli mevzuat ve potansiyel Ürün Kullanıcıları olabilecek vatandaşların ikamet ettikleri diğer yabancı ülkelerin yasal ve hukuki akitlerin hükümlerini göz önünde bulundurmaktayız:

 1. Kişisel Verilerin İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması ve bu Verilerin Serbest Dolaşımı Hk. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (ЕС) 2016/679 sayılı ve 27 Nisan 2016 trihli Direktifi ve 95/46/ЕС sayılı AB Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (GDPR);
 2. GDPR – Kids: Genel Veri Koruma Yönetmeliği – Çocuklar;
 3. COPPA – (Children’s Online Privacy Protection Act): 21 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren Özel Hayat Dokunmazlığına ilişkin Amerika Federal Kanunu;
 4. CCPA — California Consumer Privacy Act: 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Kaliforniya Kullanıcıları Kişisel Verileri Korunması Kanunu;
 5. Ayrıca Google Play ve Apple App Store uygulama mağazaları tarafından Ürün yaratıcıları için uygulanan kurallarını yerine getirmekteyiz. Konu Kuralların metinleri aşağıbaki adreslerde bulabilirsiniz:
  a. https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9893335?hl=tr&ref_topic=9877766
  b. https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

 

 1. Topladığımız Bilgiler

İki tür bilgi toplayabilmekteyiz.

Birinci tür bilgi teknik destek almak amacı ile elektronik ortamda veya yazı yazarak tarafımıza başvurduğunuz zaman verdiğiniz bilgilerdir. Bu bilgiler isminiz, e-posta adresiniz, cihaz nevi ve gönüllü olrak verdiğiniz diğer her türlü bilgi içerebilir. Bu tür bilgi sadece kendinize teknik destek sağlamak amacı ile ve teknik destek sağlanma ve cevap verilme sürece tarafımızdan kullanılacaktır. Söz konusu bilgi muhafaza etmemekteyiz.

İkinci tür bilgi Uygulama kullanmanız hakkındaki şahsi olmayan bilgilerdir. Bu tür bilgi direk olarak kimliğinizi tespit etmemekte ve sadece Ürünlerimiz ve/veya Hizmetlerimizin kalitesini artırmak veya işbu Politika’nın 4. Maddesinde yazıldığı gibi başka maksatla toplanmaktadır.

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca Ürünlerimiz kullanma muvafakatınızı kaydetmekteyiz. Bu bilgi İşletmecilerin AB’de yerleşik sunucularında muhafaza edilmekte ve sadece GDPR kapsamında kullanılmaktadır. Cihazınızın ID numarası muvafakatınız statüsü ile birkikte muhafaza edilmektedir.

Ürünlerimizi kullanmak amacı ile işbu Politika’yi kabul ettiğiniz takdirde aşağıdaki bilgilerin GDPR doğrultusunda İşletmeciler sıfatında olan üçüncü taraflarca otomatik olarak toplandığına dikkatinizi çekmek isteriz:

 • Ürünlerimiz/Hizmetlerimizi kullandığınıza dair bilgiler: Oyun süreci ve (uygun olduğu sürece) diğer oyuncularla işbirliğiniz, oyun başarılarınıza ilişkin bilgiler;
 • IP Adresiniz ve mobil cihazların ID numaraları (örneğin cihaz ID numarası, reklam ID’si, MAC Adresi, IMEI);
 • Cihaz markası, operasyon sistemi, browser tipi ve lisan gibi cihazınız hakkındaki bilgiler;
 • Yerleşim yeri hakkındaki bilgiler (il/şehir v.b. bulunma yeri kadar).

Aynı zaman cihazınızdaki posta müşterisini kullanarak Destek Servisimize başvurduğunuz zaman GameID’nizi monte edebiliriz. Posta müşteriniz vasıtası ile tarafımıza mesaj göndererek bize başvurduğunuz zaman kimliğinizi tespit edebilecek bilgi olan tarafımıza e-posta adresinizi de sunmuş olursunuz. Böylece tarafımıza mesaj atarken otomatik olarak bize GameID’niz ve e-posta adresiniz hakkındaki bilgi sunacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz.

 

 1. Kişisel Veri İşleme (Toplama) Maksatları

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki sebeplerin bazıları veya tümünden dolayı toplamaktayız:
4.1. Kullanıcı Sözleşmesinde belirlenen koşulları yerine getirmek amacı ile kendinize Ürün ve Hizmetlerin sağlanması;
4.2. Bunu almayı kabul ettiğiniz takdirde Ürün ve Hizmetlerimiz hakkındaki kendinize bilgilerin verilmesi;
4.3. Kullanıcının özel talepleri göz önüne alınarak oyun tecrübesinin iyileştirilmesi, Ürün ve Hizmetlerimiz kalitesinin artırılması, iç işlemlerimizin geliştirilmesi ve desteklenmesinin sağlanması.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşleme Yöntemleri:

5.1. Kişisel Verileriniz işbu Politika’nın 4.1. ve 4.2. Maddelerinde belirlenen koşuların yerine getirilmeleri için toplamaktayız.
5.2. Kişisel Verileriniz işbu Politika’nın 4.3. Maddesinde belirlenen koşuların yerine getirilmeleri için Kişisel Veri İşletmecilerine aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizi İşleyen Kişiler Listesi ve Kişisel Verilerinizin İşleme Yollarına Ait Bilgiler:
 1. Analitik Servisleri kullanıcıların davranışlarını kaydeden sistemlerdir. İşletmen uçbirimlerinde aşağıdaki raporları bulabilirsiniz:
  • Unity ve Unity Analytics
  • Yandex.Metriсa Service (AppMetrica)
  • GameAnalytics Service
  • Firebase ve Google Analytics
 2.  

 3. Reklam Agregatörleri çeşitli reklam şebekelerine bağlanarak uygulamalarda reklam yayınlayan sistemlerdir:
  • Appodeal
  • Clever Ads Solutions
 4.  

 5. Ayrı Reklam Şebekeleri doğrudan işbirlik yapmadığımız şebekelrdir. Bunlar aşağıdaki agregatörler aracılığı ile bağlanmış olmaktadırlar:
  • Adcolony
  • Applovin
  • Chartboost
  • Unityads
  • Vungle
  • IronSource
  • InMobi
  • StartApp
  • Kidoz
  • SuperAwesome
  • Admob (GoogleAds)
 6.  

 7. Ödemeli ürünleri satın aldığınız takdirde ödeme servisleri ile de işbirlik yapabilmekteyiz.

 
İşletim Şirketlerinde uygulanan gizlilik ve kişisel veri işleme politikaları hakkında daha detaylı bilgi almak üzere ilgili İşletmecilerin Gizlilik Politikaları aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz:

Kişisel Veri İşletmecisi İnternet Web Sitesi İşletmecinin Gizlilik Politikasına Referans
Unity ve Unity Analytics https://unity3d.com/ https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Yandex.Metriсa Service (AppMetrica) https://appmetrica.yandex.ru/about https://yandex.com/legal/confidential/
GameAnalytics Service https://gameanalytics.com/ https://gameanalytics.com/privacy
Appodeal https://www.appodeal.com/ https://www.appodeal.com/privacy-policy
Adcolony https://www.adcolony.com/ https://www.adcolony.com/privacy-policy
Aplovin https://www.applovin.com/ https://www.applovin.com/privacy/
Chartboost http://www.chartboost.com/ https://answers.chartboost.com/en-us/articles/200780269
Unityads https://unity.com/solutions/unity-ads https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Vungle http://vungle.com/ http://vungle.com/privacy/
Clever Ads Solutions https://cleveradssolutions.com/ https://cleveradssolutions.com/privacy-policy
Firebase https://firebase.google.com/ https://firebase.google.com/support/privacy
IronSource https://www.is.com/ https://www.is.com/privacy-policy/
InMobi https://www.inmobi.com/ https://www.inmobi.com/privacy-policy/
StartApp https://www.start.io/ https://www.start.io/privacy-faq/
Kidoz https://kidoz.net/ https://kidoz.net/website-and-kidoz-sdk-privacy-policy/
SuperAwesome https://www.superawesome.com/ https://www.superawesome.com/privacy-hub/
Admob (GoogleAds) https://admob.google.com/intl/tr/home/ https://policies.google.com/privacy?hl=tr

 
 

 1. İşbu Politika’nın şartlarını kabul ederken sunduğunuz

Kişisel Verilerinizi işbu Politika’nın 4. Maddesinde belirlenen ve işbu Politika’nın 6. Maddesinde referans edilen İşletmecilerin politikalarında belirlenen amaçlarla kendi adımıza İşletmecilere açıklayabileceğimizi kabul edersiniz.

 

 1. İşbu Politika’nın şartlarını kabul ederken

Kişisel Verilerinizin Avrupa Konseyi Sözleşmesine (Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (28 Ocak 1981, Strazburg)) taraf olmayan ve Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi taraf olmayan ülkeler listesinde bulunmayan yabancı ülkelere aktarılabileceğini kabul edersiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edilmesi

Topladığımız Kişisel Verileriniz işbu Politika’da bahsedildiği gibi İşletmecilerin sunucularında muhafaza edilip Şirketimizin tescil edildiği Rusya Federasyonu sınırları içinde ulaşılabilmektedir. İşbu Politika ve şartlarını kabul ederken Kişisel Verilerinizin bu ülkelerde muhafaza edilecekleri ve işleneceklerini kabul edersiniz.

 

 1. Kişisel Veriler Muhafaza Süresi

Kişisel Verileriniz, toplandıkları ve işlendikleri amaçlara ulaşılmak için gerekli süreden daha fazla muhafaza edilmeyecektir (işbu Politika’nın 4. Maddesi). Ürün ve/veya Hizmetlerimiz Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin işleme süreleri ilgili İşletmecilerin Gizlilik Politikalarında belirtilip herhalükarda Ürün ve/veya Hizmetlerimizden faydalanmanız sürece muhafaza ediliyor olacaktır.

Kişisel Verilerinizin toplandıkları ve işlendikleri amaçlara ulaşılır ulaşılmaz ve/veya kanunda öngörülen muhafaza müddetinin sona erdiğinde Verileriniz silinecek veya blöke altına alınacaktır.

 

 1. Emniyet

Kişisel Verilerinizi beklemedik kaybetme ve kötü niyetli ulaşım, kullanım, değiştirme veya dışarıya açıklamaktan korumak amacı ile geliştirilen ticari açıdan doğru olan teknik, fizik, idari ve organizasyon tedbirlerini uygulamaya koyduk. Buna rağmen üçüncü kişilerin bu tedbirleri hiç bir zaman ortadan kaldıramayacakları veya Kişisel Verilerinizi kötü niyetinde kullanamayacakları, dışarıya sızdıramayacakları veya değiştiremeyeceklerini garanti edemeyiz. Aynı zaman elektronik posta sistemleri ve mesajlaşma sistemlerinin güvenilir sistemler sayılamamalarına dikkat etmenizi rica ederiz. Dolayısıyla bu tür vasıtalarla hakkınızdaki bilgileri göndermekten vazgeçmenizi tavsiye ederiz.

Kişisel Verilrinizin kullanımı emniyet zayıflığı sebebi ile ihlal edildiği takdirde işbu Politika’da izah edilen usule göre veya Rusya Federasyonu mevcut mevzuatı gereğince zarara uğratılan kişisel veri sahiplerini derhal heberdar edeceğiz.

 

 1. Hak ve İmkanlar

12.1. İşbu Politika’nın 2. Maddesinde sıralanan yasal ve hukuki akitler doğrultusunda kendi Kişisel Verilerinizi düzeltme veya silme, Kişisel Verilerinize ulaşma talebinde bulunma, verileri düzeltme, Kişisel Verilerinizin işlenmesini sınırlama talebinde bulunma, Kişisel Verilerinizin suretini alma, Kişisel Verilerinizin işlenmesine karşı itirazda bulunma hakkına sahip olmaktasınız.
 
12.2. Kişisel Verilerinize ulaşma talebinde bulunmak, Kişisel Verilerinizi düzeltmek, Kişisel Verilerinizi sildirmek isterseniz policy@projectfirst.ru e-posta adresine yazılı talep göndermeniz yeterlidir. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız, işbu Politika’nın 2. Maddesinde referans edilen kendi Gizlilik Politikaları uyarınca çalışmalarını sürdüren ve Kişisel Verilerinize ulaşabilecek ortaklarımıza (İşletmecilere) talebinizi aktaracağız. Tüm taleplerinizi makul süreler içinde cevaplayacağız.
Kişisel Verilerinizi işbu Politika doğrultusunda kanuni ticaret menfaatlerimiz için mantıklı ve yeterli oranda kullnacağımız ve bize temin ettiğiniz bilgilerin emniyeti, bütünlüğü, titizliği ve gizliliğinin sağlanması için mevcut koruma tedbirlerini alacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.
 
12.3. İşbu Politika hakkında herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şüpheniz varsa lütfen policy@projectfirst.ru e-posta adresinden bizimle irtibat kurunuz.

Kaliforniya Rezidantları İçin Not

Kaliforniya rezidantı statüsünde iseniz 2018 tarihli Kaliforniya Tüketicileri Gizliliği Kanunu ve Değişiklikleri (CCPA) uyarınca Kişisel Verilerinize ilişkili belli haklarına sahip olabilirsiniz. İşbu Politika’da izah edilen hakların dışında Kaliforniya’da yerleşik vatandaşlar aşağıdaki haklara sahip olmaktadırlar:

 • Kimliğinizi tespit edebilecek Verilerinizi satmaktan vazgeçme hakkı. Hakkınızdaki bilgileri para karşılığı satmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
 • Ayrımcılık yok. CCPA uyarınca haklarınızı kullandığınızdan dolayı ayrımcılığa uğramama hakkına sahipsiniz.

 

 1. Ergin Olmayan Kullanıcılar

Kullanıcılarımıza ilk sırada çocuklara odaklayan Ürünleri teklif ettiğimizden İnternet’te çocuklar hakkındaki gizli bilgilerin korunmasına yönelik birçok tedbir almaktayız. İşbu Politika’da “çocuklar” derken ABD için 13 (Onüç) yaşını doldurmayan çocuklardan, AB üyeleri olan ülkeler için ise üye ülke başka bir yaş limitini koymadıysa 16 (Onaltı) yaşını doldurmayan çocuklardan bahsederiz.

İşbu Politika COPPA, ABD’de hazırlanan İnternet’te çocuklar hakkındaki gizli bilgi koruma kanunu ve çocuklar için hazırladığımız Eklere uymaktadır. COPPA hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Federal Ticari Komisyon’un https://www.ftc.gov/ web sitesindeki “Gizlilik” başlıklı Bölüme bakabilirsiniz.

İşbu Politika aynı zaman GDPR, çocuklar hakkındaki gizlilik dahil olmak üzere kişisel veri sahiplerinin hak ve imkanlarının korunması ve genişletilmesine yönelik AB Kanununa uygun olmaktadır.

Biz bilerek iç işlemlerimizi desteklemek için gerekli verilerin dışında çocuklar hakkında başka herhangi bilgileri toplamamaktayız. Anababalar, resmi temsilciler veya 13 yaşından büyük olan şahısların çocuklar hakkında Uygulamalarımızda gönüllü olarak verdikleri bigileri toplayabilmekteyiz.

Çocuğun kimliğini tespit edebilecek çocuklar hakkındaki bilgileri toplamak ve muhafaza etmek zorunda kalsaydık bilgi toplamadan önce anababası veya resmi temsilcisinin iznini alırdık.

Çocuklar için geliştirilen Ürünlerimizde cihaz ID numarası veya IP adresi gibi daimi identifikatörleri toplamaktayız. Bu bilgiler sadece iç operasyonlarımızı çalışır vaziyette tutturmamız ve desteklememiz ve Kullanıcılarımızın oyun tecrübesini artırmak amacı ile toplanmaktadır.

Çocuklar için geliştirilen Uygulamalarımızda davranış targetingini kullanan reklama izin vermeyiz (kişisel reklam kullanmayız).

Ön izniniz olmadan çocuğunuzun kimliğini tespit edebilecek tesadüfen toplayabildiğimizi zannetiğiniz takdirde aşağıdaki adreslerden bizimle temas kurabilirsiniz:
E-posta Adresi: policy@projectfirst.ru
Posta Adresi: 1. Spasonalivkovskiy Pereulok No. 19-14 Mokova/Rusya, Posta Kodu: 119049

 

 1. Politika Değişiklikleri

Gizlilik Politikamız mevcut mevzuatın gerektirdiği zaman dahil olmak üzere Kullanıcı Sözleşmemiz için öngörülen aynı şartlarda tadil edilebilmektedir. Poitikamızda herhangi bir değişikliğin olup olmadığını görmeniz için zaman zaman Politikamızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. İşbu Politika’nın güncelenmekten sonra Ürün ve/veya Hizmetlerimizden faydalanmaya devam ederseniz yapılan güncelemeyi kabul etmeniz demektir.

Bununla birlikte Politika’nın güncelenmesini kabul etmediğiniz takdirde Ürün ve/veya Hizmetlerimizden vazgeçip Uygulama ve/veya Oyunu tüm cihazlardan silmelisiniz.

 

 1. Kontak Bilgileri

Birinci Proje Ltd. (OOO “Pervıy Proyekt”)
Resmi Adres: 1. Spasonalivkovskiy Pereulok No. 19-14 Moskova/Rusya, Posta Kodu: 119049
İrtibat Bilgileri: https://www.projectfirst.ru/index.en.html
E-Posta Adresi: policy@projectfirst.ru

E-posta vasıtası ile bizimle temas kurduğunuz takdirde size cevap vermemiz için isminiz, e-posta adresiniz ve elektronik mesajınızda bulunan diğer her türlü bilgi kullanacağız. Mesajlarınızda bulunan Kişisel Verilerinizi kendinizle irtibat kurmamız ve cevap vermemiz için kullanabiliriz.