Kullanıcı Sözleşmesi

Yürürlüğe Girme Tarihi: 26 Mayıs 2018
Yeni Tadilat: 28 Temuz 2021

 
Oyuna başlamadan önce lütfen işbu Şartnameyi dikkatle okuyunuz.

İşbu Şartname (“bundan böyle “Şartname” olarak anılacaktır) Sizin (“bundan böyle “Siz” ve “Sizin” kelimeleri kullanılacaktır) ile Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca tescil edilen resmi adresi 1. Spasonalivkovskiy Pereulok No. 19-14 119049 Moskova/Rusya olan Birinci Proje Ltd. (OOO “Pervıy Proyekt”) Şirketi (“bundan böyle “Biz” ve “Bizim” kelimeleri kullanılacaktır) aranızdaki hukuksal önemi taşıyan bir Sözleşmedir.

İşbu Sözleşme Oyunlarımız, Uygulamalarımız ve ileride “Ürünler/Hizmetler” olarak anılacak olan her türlü üretilen ürün / verilen hizmet ne şekilde kullanabileceğenizi anlatmaktadır.

 

 1. Terimler ve Tanımlar

“Oyun” Apple App Store ve Google Play Uygulama Mağazalarında bulunan mobil uygulama özelliğini taşıyan tarafımızdan geliştirilen bir oyun demektir.

“Kullanıcı” herhangi bir şekilde Ürünümüzü kullanan veya Hizmetlerimizden faydalanan bir gerçek kişi demektir.

“Hizmetler” doğrudan kontrolümüz altında bulunan geliştirdiğimiz Ürünler ve Özellikleri hakkında kullanılan terimdir.

“Kişisel Bilgi” Gizlilik Politikamızda belirlendiği gibi topladığımız belirli bir Kullanıcı kimliğini tespit edemeyen ve Gizlilik Politikamızda belirlendiği gibi topladığımız bilgiler demektir.

“Şartlar” Kullanıcılar için yerine getirilmesi/uygulanması zorunlu olan hazırladığımız ve işbu Sözleşme kapsamına giren hükümler demektir.

“Çocuk”:

 • RF Vatandaşı olan bir Kullanıcı durumunda 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan şahıs demektir;
 • Avrupa Birliği Vatandaşı olan bir Kullanıcı durumunda 16 (Onaltı) yaşını doldurmayan şahıs demektir;
 • ABD Vatandaşı olan bir Kullanıcı durumunda 13 (Onüç) yaşını doldurmayan şahıs demektir;
 • Yukarıdaki ülkelerden başka ülke vatandaşı olan bir Kullanıcı durumunda ilgili ülke yasalarının öngördüğü yaşı doldurmayan şahıs demektir.

 

 1. Genel Hükümler

Ürünlerimizi kullanma durumunuz işbu Şartların tüm maddelerini kayıtsız şartsız olarak kabul etmeniz ve işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi yerine getireceğinizi kabul ve taahhüt etmeniz demektir. İşbu Sözleşmenin Şartlarını bilmemeniz Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesinden kendinizi sorumluluğunuzdan muaf tutamaz. İşbu Sözleşme hükümlerini yerine getireceğinizi kabul etmiyorsanız Ürünlerimizi kullanmayınız.

Her zaman ve her sebeple tek taraflı olarak ve ihtar etmeden veya anlık bildirim (push notifications) yaparak (Kullanıcı bu fonksyonu kapatmadı ise) Ürünlerimizin hernagi birinin çalışmasını durdurabileceğimizi veya iptal edebileceğimizi veya içeriğini (hacmi, yapımı) değiştirebileceğimizi kabul edersiniz. İşbu Sözleşmeyi imzalarken Ürünlerimizin değiştirilmesi ve güncellenmesi anlık bildirim (push notifications) takiben yapılabileceğini kabul edersiniz.

 
Aygıtınızda anlık bildirim (push notifications) fonksyonunu kapatmak isterseniz bunu direk aygıtınızda yapabilirsiniz:

 • iOS temelinde çalışan aygıtlarda anlık bildirimlerin (push notifications) gönderilip gönderilmeyeciğine dair sorusu Oyun veya Uygulama kullanım başlangıç aşamasında sorulacaktır;
 • Android temelinde çalışan aygıtlarda bu soru sorulmayacaktır. Aygıtınızın ayarlarında “Uygulamalar” Bölümünde “Bildirim Yapılsın” opsyonunu kapatıp anlık bildirimleri (push notifications) almaktan vazgeçebilirsiniz.

 
Ürünlerimizin daima geliştiklerini anlarsınız. Dolayısıyla Ürünlerimizi kullnmaya devam etmeniz için bildirim yapılmaksızın her zaman Ürünlerimiz için güncellemeleri yükleme ve açma ihtiyacını duyabilirsiniz. Güncelleme yapıldığında Ürünün önceki versiyonlarının ulaşılmayabilecekleri ve tarafımızdan desteklenmeyebileceklerini kabul edersiniz.

Ürünlerinmiz dış ürünleri ve hizmetleri hakkındaki reklam ilanlarını içerebilmektedir. Reklam ilanları “Google Play” ve “AppStore” platformlarında çocuklar için uygun olmayan ve/veya davranış targetingini kullanan reklam yasağını koyan “COPPA” (Children’s Online Privacy Protection Rule) düzenlemelerine ve “Aile İçin Tasarlandı” (“Designed For Families”) Yazılımda kullanılmak üzere izin verilen reklam şebekeleri listesine uygun olacak şekilde seçilmiştir.

İşbu Şartları her zaman değiştirme/güncelleme hakkına sahibiz. Dolayısıyla işbu Sözleşme değişiklikleri/eklerini zamanında öğrenebilmeniz için periodik olarak Sözleşme içeriğini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Şartlarda değişiklik yapıldıktan sonra Ürünlerimizi kullanmaya devam ederseniz yeni Şartları otomatik olarak kabul etmiş olursunuz. Şartlardaki değişiklikleri kabul etmiyorsanız Ürünlerimizi kullanmaktan derhal vezgeçmelisiniz.

 
Dikkat:

İşbu Sözleşmenin 1. Bölümünde belirlendiği gibi Çocuk değilseniz işbu Şartları okuyup anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ve garanti edersiniz.

Rusya Federasyonu vatandaşı olan 18 (Onsekiz), Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan 13 (Onüç) ve Avrupa Birliği vatandaşı olan 16 (Onaltı) yaşını doldurmamış Ürünlerimizi kullanan şahsın anababası veya temsilcisi oluyorsanız işbu Şartları okuyup anladığınız ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

Çocuk iseniz Ürünlerimizi kullanmanız için anababanız/temsilcinizin iznini alacaksınız. Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce lütfen anababanıza/temsilcinize işbu Şartları okutunuz.

İşbu Sözleşme Gizlilik Politikamız ile birlikte kendiniz ile Birinci Proje Ltd. (OOO “Pervıy Proyekt”) Şirketi arasındaki Ürünlerimizin kullanılmasına dair tam bir sözleşme oluşturmaktadırlar.

Herhangi bir hak veya işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü yerine getiremememiz bu hak veya bu hükümden vezgeçmemiz demek değildir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçerliliğini kaybettiği takdirde bu hüküm hukuk açısından geçersiz sayılacak ve bu durum işbu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği ve hukuk gücünü etkileyemez.

 

 1. Kullanma Şartları ve Gizlilik Politikası

Ürünlerimizin herhangi birinin aygıtınıza yüklendikten sonra Ürünümüzü kullanmaya başlamadan önce Ürünlerimizi Kullanma Şartları ve topladığımız ve işlediğimiz Kişisel Verilrinize ilişkin hazırladığımız Gizlilik Politikamız metnine ulaşabileceksiniz.

“Kabul Ediyorum” Tuşuna basarken işbu Şartları okuyup anladığınızı ve kabul ettiğinizi ve Gizlilik Politikamız çerçevesinde Kişisel Bilgilerinizin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve muhafaza edilmesini kabul etmenizi teyit ve beyan edersiniz. Ürünlerimizin kullanılmasına sadece işbu Sözleşmeyi okuduğunuz ve tüm hükümlerini kayıtsız şartsız olarak kabul ettiğinize dair teyit ettikten sonra ulaşabileceksiniz.

İşbu Şartları ve Kişisel Verileriniz toplama ve işleme konusundaki Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmediğiniz takdirde maalesef Ürünlerimizi kullanamaz ve/veya Hizmetlerimizden faydalanamazsınız ve Ürünlerimizi kullanmaktan ve yüklemekten vazgeçip Uygulama ve/veya Oyunu tüm aygıtlarınızdan silmelisiniz.

Oyunlarımız ve Uygulamalarımızda kaydedilmeniz şart değildir. Ürünlerimizi kayıt yapmadan yükleyebilirsiniz. Bununla birlikte Ürün bir bileşkesi ve/veya bir parçasınının kullanılması veya kopilenmesini önleyen veya sınırlayan veya Ürün kullanılmasına limit koyan enstrumanlarını veya Ürün emniyet tedbirlerimizi ihlal etmemeli, blöke altına almamalı veya başka bir şekilde bunlara zarar vermemelisiniz. Virüs veya diğer zarar verici özellikleri içeren bilgi ve/veya yazılımları aktarmaycağınızı ve Rusya Federasyonu ve uluslararası yasalarının hükümlerine aykırı olan diğer faaliyetlerde bulunmayacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz. Ürünlerimizin yazılım koduna karışma hakkına sahip değilsiniz.

Fikri mülkiyet haklarımıza saygı göstereceğiniz, işbu Sözleşmenin “Fikri Mülkiyet” başlıklı Bölümü hükümlerine uygun olarak hareket edeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

Ürünlerimiz ve tüm yan oyun hizmetlerimizden sadece ticaret dışındaki şahsi amaçlarınızda ve işbu Şartlara tamamen uygun olarak faydalanabilirsiniz.

Ürünlerin kullanılması için gereken aygıtınızın yazılımı ve İnternet ulaşım bedellerini kendi başınıza ve kendi hesabınızdan ödeyeceksiniz.

 

 1. Ödemeli Hizmetler

İşbu Sözleşme şartları uyarınca Oyunlarımızı hem parasız hem de paralı olarak kullanabilirsiniz. Oyunun paralı veya parasız olduğuna dair bilgi Oyun Aygıtınıza yüklenmeye başlmadan önce ulaşabileceğiniz ilgili Oyun El Kitabında yer almaktadır.

Oyunlarda para ile satın alabileceğiniz içerik parçası ve/veya Oyun seviyeleri integre olan satın alımları bulunabilmektedir. Alış yaptıktan sonra alış için ödeyeceğiniz para iade edilemez. Ödenecek bedelleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahibiz. Oyunun tamamı veya bir kısmını satın aldığınız zaman tüm ödemeleriniz Google Play veya Apple App Store (bundan böyle “Uygulama mağazaları” olarak anılacaktır) gibi mobil uygulama mağazaları tarafından işlendiğinden dolayı söz konusu Uygulama mağazalarının Ödeme Kuralarını okumanızı tavsiye ederiz.

 
Dikkat:

Ödeme şartlarının kontrolümüz dışında bulunduklarından dolayı ek (ödemeli) oyun hizmetlerinin (Oyun bölümü/seviyesi) ödenmesine ilişkin şartları doğru şekilde yerine getirip getirmediğinizden sorumlu değiliz.

Oyunlarımızın bazılarında abonelik satın alma teklifinde bulunulabilmektedir. Abonelik satın aldığınızda otomatik olarak aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olacaksınız:

 • Abonelik ücreti sizin Uygulama mağazasında seçtiğiniz ödeme yöntemine göre hesabınıza borç yazılarak kesilecektir. Ödeme bedeli alış sırasında yansıtılacaktır;
 • Aboneliği iptal etmediğiniz veya biz iptal etmediğimiz sürece her abonelik vaddesi sonunda abonelik süresi otomatik olarak uzatılacaktır. Örneğin, bir aylık aboneliğini satın aldığınız takdirde alışınızı takip eden ay sonunda abonelik bir ay daha otomatik olarak uzatılıp ücreti hesabınızdan kesilecektir.

 
Abonelik İptali

Aboneliğin otomatik uzatımı ve otomatik para kesintilerine son vermek için aboneliğin cari vaddesi sona ermeden en geç 24 (Yirmi Dört) saat önce aboneliği iptal etmelisiniz. Aboneliği istediğiniz zaman Aygıtınıza bağlı Uygulama mağazasındaki abonelik ayar menüsünden iptal edebilirsiniz:

 

 1. İşbu Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme, Oyuna başlamadan önce “Kabul Ediyorum” tuşuna bastığınız andan itibaren geçerli olacaktır. Böylece işbu Sözleşmenin şartlarını okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz ve Gizlilik Politikamızda öngörüldüğü gibi Kişisel Verilerinizin toplama ve işleme şartlarını kabul ettiğinizi teyit edersiniz. İşbu Sözleşme Ürünlerimizi kullandığınız sürece geçerli kalacaktır.

 

 1. Sorumluluk Sınırlanması ve Bildirimler

Ürün ve/veya Hizmetlerimizi sorumluluğunuza ve “olduğu gibi” ilkesi uygulanarak kullanacaksınız. Yani Ürün ve/veya Hizmetlerimizi kullanmanız ve/veya Ürün ve/veya Hizmetlerimizi kullanamanızdan kaynaklanabilecek direk ve/veya dolaylı zararınızdan hiç bir durumda karşınızda sorumlu olmayacağız.

Ürünlerimiz veya bileşkelerinin bazılarının ve/veya fonksyonlarının hatasız ve aralıksız çalışmaları, belirli Kullanıcının amaçları ve beklentilerine uymaları konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve işbu Sözleşmede açık olarak yazılmayan herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Ürünlerimiz veya bileşkelerinin bazılarının ve/veya fonksyonlarının kullanılması veya kullanılanmamasının herhangi direk veya dolaylı sonuçlarından ve/veya Ürünlerin çalışma hataları veya arızaları dahil olmak üzere Ürünlerimiz veya bileşkelerinin bazılarının ve/veya fonksyonlarının kullanılması, kullanılmaması veya kullanılanmamasından kaynaklanan zararlarınızdan dolayı herhangi bir sorumluluk taşımamaktayız.

Herhangi bir ekran/monitör dahil olmak üzere bilgisayar yanında devamlı muntazam surette (aralıksız) bulunma görme zayıflığı, skolioz, nörotik hastalıkları gibi insanın fizik durumunun bozuklukları ve diğer olumsuz vücut sonuçlarına yol açabileceğini bilgilerinize sunarız. Ürünlerimizi sadece makul süreler içinde ve kendinize tavsiye edilen dinlenme ve sağlığa yönelik diğer faaliyetler için vakit ayırarak kullanacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz.

Belirli Ürünün geliştirilme sırasında tüm eksiklikler ve/veya yazılım hatalarının tespit edilip giderildiklerine dair açık veya düşünceli şekilde herhangi bir garanti vermeyiz. Aynı zaman yukarıda yazılanlara dayanarak söz konusu eksiklikler ve/veya hataların makul süreler içinde tespit edilip düzeltilmeleri için ticaret açısından makul olan her türlü çaba göstermekteyiz.

Telif hakları, yan hakları, Oyunlarımızın yazılım kodunda yerleşen bireyselleştirme araç haklarının kendimize ait olup Rusya Federasyonu mevzuatı ve uluslararası mevzuat gereğince korunmuş olduklarını bilgilerinize sunarız.

 

 1. Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet olan veya fikri mülkiyet özelliklerini taşıyan çıkış ve objekt kodu, gameplay, kullanıcı arayüzü, grafik görüntüler, animasyon, video görüntüleri, audio kayıtları, ses efektleri, müzik, metin içerikleri ve Ürünlerimizin yapısı ve her türlü diğer ürün bileşkelerine ilişkin özel haklar kanuni hak sahibi olan Birinci Proje Ltd. (OOO “Pervıy Proyekt”) Şirketine ait olmaktadır. Ürünlerimiz Rusya Federasyonu Fikri Mülkiyet hakkındaki mevzuat ve ilgili uluslararası hukuk sözleşmeleri gereğince korunmaktadır.

İlgili Ürünün her parçası ve her bileşke ürünün ayrılamaz bir parçası olup yasalar tarafından korunduğunu kabul edersiniz. Kendinize Ürün kullanma hakkının verilmesine rağmen Ürün, ürün parçası veya bileşkesi için özel hakların Birinci Proje Ltd. (OOO “Pervıy Proyekt”) Şirketinden kendinize devri veya temliği olarak değerlendirilemez.

Hiç bir Ürün/ürün parçası/bileşkesi kopilenemez, yeniden yapılamaz, işletilemez, dağıtılamaz, devredilemez, satılamaz ve tam olarak veya kısmen başka şekilde kullanılamaz.

İşbu Sözleşmenin Şartları yerine getirilmek ve Gizlilik Politikamızda belirlendiği gibi Kişisel Verilerinizin toplanması ve işlenmesi kabul edilmek şartı ile kendinize Ürünlerimiz için sınırlı, özel olmayan, devredilemeyen ve alt lisanlarına izin vermeyen yükleme, açma ve ulaşma lisan ve sadece işbu Sözleşmede yer alan maksatlarla kullanılmak üzere Ürünlerimizi kendinize ait olan veya kontrolünüz altında bulunan tek mobil aygıtta/birkaç mobil aygıtta veya bilgisayarda/bilgisayarlarda seyretme ve/veya kullanma hakkını vermiş oluyoruz. Ürünlerimizin başka amaçla kullanılması yasaktır.

Ürünlerimizi, fonksyonlarını veya bileşkelerini başka şekilde kullanmak, yüklemek, gerçekleştirmek, yeniden yapmak, yayınlamak, lisan altına almak, yayınlamak, devretmek, değiştirmek, bağlı çalışmaları yapmak, tadil etmek, dekompile etmek, adapte etmek, dağıtmak veya Ürünlerimizi, fonksyonlarını veya bileşkelerini tam olarak veya kısmen kullanmak yasaktır.

Oyunlarımızda yansıtılan tüm ticaret markaları, logolar ve servis simgeleri mülkiyetimiz olmaktadır. Bu ticaret markalrı, logolar ve servis simgelerini kullanamazsınız.

 

 1. Uygulama Mağazaları

Ürün ulaşılabilmeliğinin üçüncü tarafı olan Apple App Store veya Google Play’e (bundan böyle “Uygulama Mağazası” olarak anılacaktır) bağlı olacağını anlar ve kabul edersiniz. Uygulama Mağazaları Ürünlerimize ulaşımınızı sağlayan sağladıkları servisler (“Servis”) için surumlu olmaktadırlar. Servisten faydalanmanız için İnternet ulaşımınızın olması gerekmekte olup söz konusu ulaşım ile ilgili olan tüm masrafları ödemeyi kabul edersiniz. Bununla birlikte Uygulama Mağazalarının direk olarak tahsil ettikleri (eğer var ise) tüm masrafları ödemeyi kabul edersiniz. Servis kullanırken Uygulama Mağazalarının kuralları ve politikalarını yerine getirmeyi kabul edersiniz.

App Store’den yüklediğiniz Ürünlerin kullanılması App Store Hizmet Şartlarına uygun olmalıdır. Android Market’ten yüklediğiniz Ürünlerin kullanılması Google Hizmet Şartlarına uygun olmalıdır.

 

 1. Uygulanan Mevzuat

İşbu Sözleşme ve içinde izah edilen Şartlara bağlı her türlü işlemler hakkında Rusya Federasyonu mevzuatı uygulanmaktadır. Buna rağmen Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri yerlisi olduğunuz takdirde belirli durumlarda ikamet ettiğiniz ülke yasaları gereğince kendinize sağlanan muhafazaya referans edebilirsiniz.

İşbu Sözleşmeyi imzalarken itilafların mahkemeye başvurmadan çözülmelerinin gerektiğini kabul edersiniz. İşbu Sözleşmeyi imzalarken Moskova (Rusya Federasyonu) mahkemelerinin kararlarını yerine getirmeyi kabul edersiniz. Buna rağmen Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri yerlisi olduğunuz takdirde belirli durumlarda ikamet ettiğiniz Avrupa Birliği ülkesi veya Amerika Birleşik Devletleri belirli makamları veya mahkemelerine başvurarak dava açma talebinde bulunabilirsiniz.

Kaliforniya Medeni Kanununun 1789.3. Fıkrası gereğince şikayetleriniz varsa 400 R Street, Sacramento, CA 95814 adresine yazı yazarak şikayetlerinizi Kaliforniya Tüketicileri İşleri Departmanı Tüketici Hizmetleri Şubesi Şikayet Destekleme Birimine aktarabilirsiniz.

Avrupa Birliği veya Rusya Federasyonu yerlisi iseniz şikayetlerinizi yerli Tüketiciler Hakları Koruma organlarına aktarabilirsiniz.

 

 1. Kontak Bilgileri

İşbu Sözleşme ve içinde izah edilen Şartlar hakkında herhangi sorularınız varsa lütfen bizimle irtibat kurunuz. Kontak bilgileri aşğıdadır.

Birinci Proje Ltd. (OOO “Pervıy Proyekt”)
Resmi Adres: 1. Spasonalivkovskiy Pereulok No. 19-14 Moskova/Rusya, Posta Kodu: 119049
E-posta Adresi: policy@projectfirst.ru

Meydana gelen problemi ortadan kaldırmak veya sorununuzu çözmek için elimizden geleni yapacağız.